Age Group Wise Product

0-5
Male :
Female :
Both : Amiras,Bal Madhu,Janma Ghunti,Sukh Snasar Lal Tel,Arvindasav,Balark Ras (M.K.Y.),Karnak,Balchaturbhadra Churna ,Kumar Kalyan Ras (S.M.Y.) ,
5-16
Male : Ashvagandharist ,Ashwagandhadi Churna ,Brahma Rasayan ,
Female : Lukosil,Ashokarist,Kumaryasav,Pushyanug Churna No.1 (K.Y.),Supari Pak ,
Both : Amrit Jeevan,Draksha Kumarya Loha (D.K.L.),Kanak Vasaka,Medha Plus,Praseki ,Badam Pak ,Chandra Prabha Bati ,Sarswatarist,Sanjivani Bati ,Sarswat Churna ,
16-40
Male : Shakti Sangrah,Ashvagandharist ,Angoorasav,Kouch Pak ,Musli Pak ,Makar Dhwaja Bati (k.y) ,
Female : Lukosil,Ashokarist,Dashmularist,Lohasav,Pattrangasav,Rajha Pravartini Bati,Supari Pak ,
Both : Amrit Jeevan,Aramoday,Draksha Kumarya Loha (D.K.L.),Gasino,Kanak Vasaka,Livoquil,Nirog Churna,Pilary,Viosil,Arjunarist,Arogya Vardhini Bati ,Brahmi Bati ,
40 to Above
Male : Ashwagandhadi Churna ,Purnachandra Ras (Ordy.) ,Pushpdhanwa Ras ,Tarkeshwar Ras ,Vang Bhasma,Manmath Ras ,
Female : Dashmul Kwath ,Loha Bhasma ,Fal Kalyan Ghrit ,Pradar Nashak Churna ,Shilajitwadi Bati ,Pratap Lankeshwar Ras ,Pradrantak Loha ,Rajha Pravartini Bati,
Both : Moti Pishti ,Maha Yograj Guggul ,Trifala Guggul ,Triphala Churna ,Sarpgandha Bati ,Sutshekhar Ras No. 1(S.Y.) ,

Clinical Advice

  • Dr. C.P. Dixit, Ayurvedachary (Ex-Regional Ayurvedic & Unani Professor)
  • * Everyday 6pm to 8pm On Phone 9837014430
  • * Free Camps - Sun, Tue, Fri on 10am to 3pm at Seva Sadan Ayurvedic       Chikitsa Kendra Jain Nagar,Agra gate, Firozabad (U.P.)