Classical Products | Guggul

Goksharadi Guggul

Referance Book:

Shrangdhar Shamita

Rogadhikar:

Mutra Vikar Rogadhik...

Uses:

Prameh, Mutrakruchha, Pradar Rog, Mutraghat, Vatra...

Dosage:

1 Tablet (250 mg) with water twice a day or as dir...

Pakaging:

20 g, 40 g, 100g, 250g, 500g...

Read More

Kaishor Guggul

Referance Book:

Sharangdhar Samhita

Rogadhikar:

Vat Rakt Chikitsa

Uses:

Kustha, Vat Rakt, Gulma, Prameh, Udar Rog, Mandagn...

Dosage:

1 Tablet (250 mg) with water twice a day or as di...

Pakaging:

20 g, 40 g, 250g, 500g...

Read More

Kanchanar Guggul

Referance Book:

Vrahad Nighantu Ratnakar

Rogadhikar:

Granthi Rogadhikar

Uses:

Gulma, Gndmala, Ganthi, Vana, Kstha, Bagandar, Sip...

Dosage:

1 Pill (250mg) with water twice a day or as direct...

Pakaging:

20 g, 40 g, 100g, 250g, 500g...

Read More

Lakshadi Guggul

Referance Book:

Gadh Nigrah

Rogadhikar:

Asthi Rogadhikar

Uses:

Asthi Vikar , Vat Vikar, Dhatu Kshinta...

Dosage:

1 Pill twice a day with madhu or as directed by th...

Pakaging:

20 g, 40 g, 100g, 250g, 500g...

Read More

Maha Yograj Guggul

Referance Book:

Ayurved Saar Sangrah

Rogadhikar:

Vat Rog Chikitsa

Uses:

Vatvyadhi, Amavat, Apasmar, Pakshwat, Sandhivat, V...

Dosage:

1 Pill (250 mg) with water twice a day as directed...

Pakaging:

2.5 g, 5 g, 10 g, 40g, 100g, 250g, ...

Read More

Medohar Guggul

Referance Book:

Ras Tantra Saar & Siddha Prayog Sangrah

Rogadhikar:

Medo Rog

Uses:

Medorog, Kaf Vyadhi, Amvat, Slipad...

Dosage:

1 Pill (250 mg) twice a day with water or as direc...

Pakaging:

10g, 20g, 40g, 500g...

Read More
« Previous 1 2 Next »

Clinical Advice

  • Dr. C.P. Dixit, Ayurvedachary (Ex-Regional Ayurvedic & Unani Professor)
  • * Everyday 6pm to 8pm On Phone 9837014430
  • * Free Camps - Sun, Tue, Fri on 10am to 3pm at Seva Sadan Ayurvedic       Chikitsa Kendra Jain Nagar,Agra gate, Firozabad (U.P.)